Сянката отляво

СЯНКАТА ОТ ЛЯВО

Поезия

Автор: Габриела Томова

Редактор: Ивайло Вълчев

Фотограф: Жоро Манолов

Художник: Ваня Димитрова

Печат: Печатница Влади – Каварна

Издава: ХОЛОТЕРА

ISBN 9786197165081