Методи за изследване на комуникацията в интернет

МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОМУНИКАЦИЯТА В ИНТЕРНЕТ
Автор: Венцеслав Бондиков
Рецензенти:
Проф. д-р Грета Дерменджиева
Проф. д.н. Руси Маринов
© Издателство: ХОЛОТЕРА, София, 2016 г.
© Автор: Венцеслав Бондиков
© Редактор: Мартина Павлова
© Дизайн на корицата и предпечатна подготовка: Софка Ташчиева
Всички права запазени! Не се разрешава копирането или възпроиз-
веждането на книгата или на части от нея, без писменото разрешение на
ХОЛОТЕРА.
ISBN 978-619-7165-06-7