Комуникацията в дигиталната епоха

Юбилеен сборник "Комуникацията в дигиталната епоха" се издава в чест на проф. д-р Венцеслав Бондиков и с дълбокото признание и благодарност на неговите настоящи докторанти за огромната и безценна подкрепа през годините. По пътя на академичното си израстване като студент или докторант в днешно време е изключително трудно човек да срещне такъв преподавател и ментор. И макар и трудна задача, проф. д-р Здравко Райков описва проф. д-р Венцеслав Бондиков изключително точно, когато казва:

"Венци е от типа преподаватели, които винаги са нужни и не се срещат толкова често - вглъбен и трудолюбив, любознателен и взискателен, отзивчив и строг, вдъхновен и действен... Човек, отдаден на “занаята си”, устремен да предаде на хлапетата колкото се може повече от знанията, които е акумулирал и осмислил през десетилетията.

Венци никога не се е стремял към особен статус, престиж, популярност. Скромен и непосредствен, той е предан на професията си, защото я обича и е погълнат от нея.

За студентите той е професор д-р Венцеслав Бондиков. За мен е просто Венци - приятел и съмишленик. Почтен човек.

И това е достатъчно, за да го ценя високо и да държа на него. И днес и утре."