Щастието

Библиотека Намасте България
ЩАСТИЕТО
© Поч. Геше Тензинг Тамдинг
© Холотера – издател, София, 2016
© Диляна Стаматова Янева – превод от испански
© Софка Ташчиева – дизайн на корица и предпечатна подготовка
Редактор – Албена Ковачева
Copyright © Fundación Chu Sup Tsang
La Felicidad
Editado por la Fundación Chu Sup Tsang
Publicado en 2014
ISBN 978-619-7165-09-8

стр.40

Как се появява щастието?

Истинското щастие се постига с намаляване на негативните начини на мислене от една страна и от друга с развитието на позитивните такива.

От будистка гледна точка, главната причина за страданието са заблудените, погрешните и конфликтните начини на мислене като привързаност, омраза, гняв, гордост, ревност, егоизъм... Обратното, причината за щастие са позитивните начини на мислене като Голямото Състрадание, Голямата Любов, мъдростта, концентрацията, мисълта за другите, търпението, прошката... Увеличението и развитието на позитивните умове ще ни доведе до ментално щастие и като последствие до благоприятно физическо състояние; но на голяма част от хората им липсва ясна информация за това, как да работят със собствения си ум за постигане на щастие.