Комуникация, медии, манипулация

Проф. д-р Венцеслав Бондиков - съставител и научна редакция

Научен рецензент: Доцент д-р Вяра Ангелова

Уважаеми колеги и приятели,

В своя професионален път, освен в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, съм преподавал и в различни други университети в България – Русенски университет „Ангел Кънчев“, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, Нов Български Университет и Университет по библиотекознание и информационни технологии. Във всеки един от тях съм оставил колеги и много добри приятели. Независимо, че вече ни разделят годините и разстоянията реших да поканя своите приятели от тези ВУЗ-ове да направим един общ сборник. Приемам предоставените текстове от авторите като израз на тяхното приятелство и уважение към мен. Именно поради тази причина в моето съзнание и сърце този труд носи наименованието „Венци и приятели“.

Благодаря на всички, които се отзоваха и ме подкрепиха в тази моя идея:

Проф. д-р Тотка Монова

Проф. д.н. Николай Палашев

Проф. д-р Николай Михайлов

Проф. дфн Христо Кафтанджиев

Доц. д-р Борис Борисов

Проф. д.н. Руси Маринов

Проф. дсн Снежана Попова

Доц. д-р Георги Калагларски

Проф. д-р Минка Златева