PR манипулации по пътя към властта: От Бойко Борисов до Барак Обама

Какво е манипулацията и доколко сме подвластни на нейното мощно влияние всеки ден? Прочитът на тази книга ще промени начина, по който възприемате комуникацията и манипулацията, пропили ежедневието ни. Ще различавате опитите за убеждаващо въздействие, когато сте тяхна мишена. И ще можете съзнателно да им противостоите.
С аналитичната дисекция на манипулацията се извеждат ясно нейните механизми, същност и основни стратегии за въздействие и влияние върху общественото мнение. Какво се случва в екстремната ситуация на криза, когато нуждата от Спасител е осезателна? Манипулирана ли е неговата поява? А той винаги се появява. Кой кого и как манипулира – Спасителят обществото, или обратно? А може би по време на криза всеки е заподозрян манипулатор?
Отговорите тези и още много въпроси ще откриете в „PR манипулации по пътя към властта: От Бойко Борисов до Барак Обама“.
Авторът, Мартина Павлова, е първият доктор у нас, дипломиран по професионално направление "Манипулация в комуникацията" във ФЖМК на СУ "Св. Климент Охридски". Тя навлиза в най-незабележимите детайли на съвременните социални процеси. И ни ги разкрива през фокуса на манипулацията.