Паразитни болести в гастроентерологията

"Самостоятелно такова издание в историята на българската медицина до момента няма, което прави тази книга уникална, заради това, че е първата по рода си. Тя е предназначена основно за специалистите и за специализантите по гастроентерология. Но тъй като тя е с богат справочен апарат и касае и други специалности, гранични, които имат отношение към тази проблематика, каквито са инфекционистите, педиатрите, между тях има и детски гастроентеролози, общопрактикуващите лекари, паразитолозите, хирурзите, специалисти по образна диагностика. Въобще доста широк кръг от специалисти могат да проявят интерес към тази книга. Освен това в нея са застъпени най-съвременните данни за над 40 паразитни заболявания, които имат отношение към специалността в която аз работя. Засегнати са доста теми, които касаят тези заболявания, като се започне от историческа справка, мине се шрез причинителите, през това как протича заболяването и се стигне до епидемиологията, географското разпространение и начинът по който да се предпазваме – профилактиката и епидемиологичният надзор и контрол."